Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Το Zipza.com σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και σας ζητά να κάνετε το ίδιο. Το Zipza.com δεν επιτρέπει την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην πλατφόρμα του και θα αναστείλει αμέσως το εμπορικό περιεχόμενο (που προβάλλεται μέσω μιας δημόσιας διεύθυνσης/διεύθυνσης URL) από τη δυνατότητα μετατροπής και λήψης από την πλατφόρμα του όταν ειδοποιηθεί ευγενικά.

Εάν είστε δημιουργός/κάτοχος περιεχομένου, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή αντιπρόσωπός του και θέλετε να απενεργοποιήσετε την πιθανή χρήση της πλατφόρμας Zipza.com για τη μετατροπή του δημοσίως διαθέσιμου περιεχομένου σας, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα αίτημα μέσω e- ταχυδρομήστε με τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω και θα βάλουμε στη μαύρη λίστα το περιεχόμενο στο σύστημά μας εντός 24 ωρών.

E-mail: copyright@zipza.com

- Οι διευθύνσεις URL του περιεχομένου που θέλετε να αποκλείσουμε.
- Μια μορφή ηλεκτρονικών ή φυσικών αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι έχετε τα δικαιώματα για το περιεχόμενο.
- Στοιχεία επικοινωνίας που είναι εύλογα επαρκή για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.