Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από το Zipza.com και ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες είναι επομένως αυστηρά με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου . Μέσω αυτού του ιστότοπου μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Zipza.com. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστηρίζει τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, το Zipza.com δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το ότι ο ιστότοπος δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος λόγω τεχνικών ζητημάτων που δεν ελέγχουμε.