Όροι χρήσης

1. Η αποδοχή σας

Χρησιμοποιώντας ή επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο (μαζί με όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του ονόματος τομέα Zipza.com, του "Ιστότοπο"), ή υποβάλλοντας περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι "Όροι & Προϋποθέσεις"). Αυτοί οι Όροι & Οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις ή την πολιτική απορρήτου, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Εάν δεν καταλαβαίνετε την αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιήστε μεταφραστή ή μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

2. Σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από το Zipza.com. Το Zipza.com δεν συνδέεται με αυτούς τους ιστότοπους, δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων. Επιπλέον, το Zipza.com δεν θα λογοκρίνει ή δεν μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, απαλλάσσετε ρητά το Zipza.com από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Αντίστοιχα, σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν αποχωρείτε από τον Ιστότοπο και να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου κάθε άλλου ιστότοπου που επισκέπτεστε. Το Zipza.com δεν φιλοξενεί κανένα από τα βίντεο που είναι ενσωματωμένα εδώ.

3. Πρόσβαση στον ιστότοπο

Η Zipza.com σας παραχωρεί με το παρόν την άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς είναι αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. (ii) δεν θα αντιγράψετε, διανείμετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του Zipza.com. (iii) δεν θα στέλνετε αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, ανεπιθύμητα μηνύματα, αλυσιδωτές επιστολές κ.λπ., (iv) δεν θα μεταδίδετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους επιβλαβείς κωδικούς υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα. (v) δεν θα διακόψετε τους διακομιστές ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στον Ιστότοπο. και (vi) συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους & Συνθήκες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε αυτόν τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε ή να εκκινήσετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των "ρομπότ"; "αράχνες,» και "αναγνώστες εκτός σύνδεσης," που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο με τρόπο που στέλνει περισσότερα μηνύματα αιτήματος στους διακομιστές του σε μια δεδομένη χρονική περίοδο από αυτά που μπορεί εύλογα να παράγει ένας άνθρωπος την ίδια περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το Zipza.com παραχωρεί στους χειριστές δημόσιων μηχανών αναζήτησης την άδεια να χρησιμοποιούν spiders για την αντιγραφή υλικού από τον Ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία δημοσίως διαθέσιμων ευρετηρίων υλικών με δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι κρυφές μνήμες ή αρχεία τέτοιων υλικών. Το Zipza.com διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτές τις εξαιρέσεις είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συμφωνείτε να μην συλλέγετε ή να συλλέγετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων λογαριασμών ή των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον Ιστότοπο, ούτε να χρησιμοποιείτε τα συστήματα επικοινωνίας που παρέχονται από τον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε να μην ζητήσετε, για εμπορικούς σκοπούς, οποιονδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση με τις Υποβολές Χρηστών τους (όπως ορίζεται παρακάτω). Το Zipza.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη κρίση του, αμέσως και με ή χωρίς αιτία.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υποβολών Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του κειμένου, του λογισμικού, των σεναρίων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των ήχων, της μουσικής, των βίντεο και των διαδραστικών χαρακτηριστικών ("Περιεχόμενο") και των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των λογότυπων που περιέχονται σε αυτά ("Marks"), ανήκουν ή έχουν άδεια χρήσης του Zipza.com. Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" μόνο για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, διανεμηθεί, μεταδοθεί, μεταδοθεί, εμφανιστεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί, αναθεωρηθεί, απομεταγλωττιστεί ή άλλως εκμεταλλευτεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς το Zipza.com's προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Το Zipza.com διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στον Ιστότοπο και στον Ιστότοπο. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου για προσωπική χρήση, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Συμφωνείτε να μην παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρεμβαίνετε με άλλο τρόπο σε λειτουργίες του ιστότοπου που σχετίζονται με την ασφάλεια ή σε λειτουργίες που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του ιστότοπου.

5. Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχομένου

Το Zipza.com σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και σας ζητά να κάνετε το ίδιο. Το Zipza.com δεν επιτρέπει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην πλατφόρμα του και θα αναστείλει αμέσως το εμπορικό περιεχόμενο (που προβάλλεται μέσω μιας δημόσιας διαθέσιμης διεύθυνσης ιστού / URL) από τη δυνατότητα μετατροπής και λήψης από την πλατφόρμα του, όταν ειδοποιηθεί ευγενικά. Εάν είστε δημιουργός/κάτοχος περιεχομένου, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ήαντιπρόσωπός του και θα θέλατε να απενεργοποιήσετε την πιθανή χρήση της πλατφόρμας Zipza.com για τη μετατροπή του δημοσίως διαθέσιμου περιεχομένου σας, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα αίτημα μέσω e-mail στη διεύθυνση copyright@zipza.com με τις ακόλουθες πληροφορίες: τη διεύθυνση URL (ες) και περιγραφή(ες) του περιεχομένου(ων) που θέλετε να αποκλείσουμε. μια μορφή ηλεκτρονικών ή φυσικών αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι έχετε τα δικαιώματα να ενεργήσετε για το περιεχόμενο στοιχεία επικοινωνίας που είναι εύλογα επαρκή για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως μια διεύθυνση, ένας αριθμός τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σχετικό περιεχόμενο θα μπει στη μαύρη λίστα στο σύστημά μας εντός 24 ωρών.

6. Εμπορικά σήματα

Το Zipza.com, το λογότυπο Zipza.com και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα Zipza.com, σήματα υπηρεσιών, ονόματα προϊόντων και εμπορικές ονομασίες του Zipza.com που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες ανήκουν στο Zipza.com. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα προϊόντων, λογότυπα και φωτογραφίες που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

7. Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Zipza.com, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με την Ιστοσελίδα και χρήση του. Το Zipza.com δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπου και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν (i) λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου, (ii) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπος, (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών μας και/ή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών και/ή οικονομικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν, (iv) οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από τον Ιστότοπο, (iv) τυχόν σφάλματα , ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν προς ή μέσω του Ιστότοπού μας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος και/ή (v) τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκληθεί ως αποτέλεσμα τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο ή μέσω αυτής. Το Zipza.com δεν εγγυάται, εγκρίνει ή αναλαμβάνει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτο μέρος μέσω της Ιστοσελίδας ή εμφανίζεται σε οποιαδήποτε διαφήμιση, και το Zipza.com δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος για την παρακολούθηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ εσάς και τρίτων παρόχων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα έχει μοναδικό σκοπό τη μετατροπή και τη λήψη περιεχομένου για περιοριστικές και προσωπικές χρήσεις. Καθώς η υπηρεσία είναι πλήρως προσβάσιμη από το διαδίκτυο, συμφωνείτε ότι πρέπει να γνωρίζετε τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας. Συμφωνείτε ότι γενικότερα όλο το περιεχόμενο που λαμβάνετε από το Zipza.com προορίζεται για περίοδο αξιολόγησης και δεν θα υπάρχει στον σκληρό σας δίσκο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή περισσότερο από μια περιοριστική περίοδο 2 ημερών. Συμφωνείτε ότι εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε το περιεχόμενο και εάν αυτό το περιεχόμενο πωλείται με άδεια, θα αγοράσετε μια άδεια χρήσης του. Όλο το περιεχόμενο που έχει μετατραπεί διαγράφεται όταν περάσει μια μεταβατική χρονική περίοδος που απαιτείται για τη λήψη του.

8. Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Zipza.com, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές της δεν θα ευθύνονται απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από οποιοδήποτε (i) περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λαθών ή ανακρίβειες σε αυτό, (ii) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπού μας, (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των διακομιστών μας και/ή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών και/ή οικονομικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν, (iv) οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από τον ιστότοπό μας, (iv) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια, τα οποία ενδέχεται να μεταδοθούν προς ή μέσω του ιστότοπού μας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος και/ή (v) τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου στον ή μέσω του ιστότοπου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και είτε όχι το Zipza.com ενημερώνεται για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο προαναφερόμενος περιορισμός της ευθύνης εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Αναγνωρίζετε συγκεκριμένα ότι το Zipza.com δεν φέρει ευθύνη για τις υποβολές χρηστών ή τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου και ότι ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από τα παραπάνω βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβές το Zipza.com, τις θυγατρικές του και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, υποχρεώσεων, εξόδων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζεται στις αμοιβές του δικηγόρου) που προκύπτουν από: (i) τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. (ii) παραβίαση αυτών των Όρων & Συνθήκες; (iii) η παραβίαση των όρων που ισχύουν για τον Χρήστη σας Sυποβολή? (iv) η παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτων από εσάς, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας, δημοσιότητας ή απορρήτου· ή (v) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι μία από τις Υποβολές χρήστη προκάλεσε ζημία σε τρίτους. Αυτή η υποχρέωση υπεράσπισης και αποζημίωσης θα επιβιώσει αυτών των Όρων & Προϋποθέσεις και χρήση του ιστότοπου από εσάς.

10. Δυνατότητα αποδοχής όρων και προϋποθέσεων

Επιβεβαιώνετε ότι είτε είστε άνω των 18 ετών είτε διαθέτετε νόμιμη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα για τη σύναψη αυτών των Όρων & Προϋποθέσεις και τη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιώνετε ότι είστε άνω των 13 ετών, καθώς η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, τότε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα - υπάρχουν πολλοί άλλοι υπέροχοι ιστότοποι για σενα. Μιλήστε με τους γονείς σας σχετικά με το ποιοι ιστότοποι είναι κατάλληλοι για εσάς.

11. Ανάθεση δικαιωμάτων

Αυτοί οι Όροι & Οι όροι και τυχόν δικαιώματα και άδειες που παραχωρούνται βάσει του παρόντος, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς, αλλά μπορεί να εκχωρηθούν από το Zipza.com χωρίς περιορισμό.

12. Γενικά

Συμφωνείτε ότι: (i) η Ιστοσελίδα θα θεωρείται ότι εδρεύει αποκλειστικά στην Ολλανδία. και (ii) ο Ιστότοπος θα θεωρείται παθητικός ιστότοπος που δεν δημιουργεί προσωπική δικαιοδοσία επί του Zipza.com, είτε ειδική είτε γενική, σε δικαιοδοσίες άλλες από τη χώρα της Ολλανδίας. Αυτοί οι Όροι & Οι όροι διέπονται από το εσωτερικό ουσιαστικό δίκαιο της χώρας των Κάτω Χωρών, χωρίς να τηρούνται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία μεταξύ εσάς και του Zipza.com που προκύπτει εν όλω ή εν μέρει από τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους & Οι όροι αποφασίζονται αποκλειστικά από ομοσπονδιακό ή κρατικό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται στην Ολλανδία. Αυτοί οι Όροι & Οι όροι και οποιεσδήποτε άλλες νομικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται από το Zipza.com στον Ιστότοπο, θα αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Zipza.com σχετικά με τον Ιστότοπο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων & Οι όροι κρίνονται άκυροι από αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεις, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο αυτών των Όρων & Οι όροι θεωρούνται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από αυτόν τον όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο και η αποτυχία ενός μέρους να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Το Zipza.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους & Όροι ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, και είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις για τυχόν αλλαγές. Η χρήση του ιστότοπου από εσάς μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων & Οι όροι θα σημαίνουν τη συγκατάθεσή σας και την αποδοχή των αναθεωρημένων όρων του. Εσείς και το Zipza.com συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αιτία ενέργειας που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον ιστότοπο Zipza.com πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που θα προκύψει η αιτία της ενέργειας. Διαφορετικά, αυτή η αιτία δράσης παραγράφεται οριστικά.