Gebruiksvoorwaarden

1. Uw acceptatie

Door deze website te gebruiken of te bezoeken (samen met alle inhoud die beschikbaar is via de Zipza.com-domeinnaam, de "Website"), of inhoud op deze website te plaatsen, geeft u aan dat u instemt met deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden & Voorwaarden"). Deze voorwaarden & Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden & Voorwaarden of het privacybeleid, maak dan geen gebruik van de website. Als u de Engelse taal niet begrijpt, gebruik dan een vertaler of gebruik de website niet.

2. Koppelingen

De Website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Zipza.com. Zipza.com is niet gelieerd aan die websites, heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en kan Zipza.com de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. Door de website te gebruiken, vrijwaart u Zipza.com uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden. Dienovereenkomstig raden we u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website heeft verlaten en om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke andere website die u bezoekt. Zipza.com host geen van de video's die hier zijn ingesloten.

3. Websitetoegang

Zipza.com verleent u hierbij toestemming om de Website te gebruiken, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is; (ii) u zult geen enkel deel van de website kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zipza.com; (iii) u zult geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, spam, kettingbrieven, enz. verzenden; (iv) u zult geen inhoud verzenden die softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's bevat; (v) u zult geen servers of netwerken verstoren die verbonden zijn met de Website; en (vi) u voldoet aan deze Voorwaarden & Voorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die op deze website plaatsvindt. U stemt ermee in geen enkel geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief maar niet beperkt tot "robots" "spinnen" en "offline lezers" die toegang heeft tot de website op een manier die in een bepaalde periode meer verzoekberichten naar zijn servers stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser. Zipza.com verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de website te kopiëren met als enig doel het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal. Zipza.com behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken. U stemt ermee in om geen persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen of e-mailadressen, van de website te verzamelen of te oogsten, noch om de communicatiesystemen van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in om voor commerciële doeleinden geen gebruikers van de website te werven met betrekking tot hun gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd). Zipza.com heeft het recht om uw toegang tot de Website naar eigen goeddunken onmiddellijk en met of zonder reden te beëindigen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud op de website, inclusief alle inzendingen van gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies ("inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen ("Merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Zipza.com. Inhoud op de Website wordt u "AS IS" aan u verstrekt. uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, onderworpen aan reverse-engineering, gedecompileerd of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de toestemming van Zipza.com voorafgaande schriftelijke toestemming. Zipza.com behoudt zich alle niet uitdrukkelijk verleende rechten voor in en op de Website. Als u een kopie van de inhoud voor persoonlijk gebruik downloadt of afdrukt, moet u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen daarin behouden. U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de website of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de website afdwingen, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

5. Auteursrecht en inhoudsbeleid

Zipza.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. Zipza.com staat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op zijn platform toe en zal onmiddellijk opschorten dat commerciële inhoud (die wordt aangeboden via een openbaar beschikbaar webadres/URL) kan worden geconverteerd en gedownload door zijn platform wanneer dit vriendelijk wordt meegedeeld. Als u een maker/eigenaar van inhoud, auteursrechteigenaar of eenagent daarvan en het mogelijke gebruik van het Zipza.com-platform om uw openbaar beschikbare inhoud(en) te converteren, wilt uitschakelen, stuur ons dan alstublieft een verzoek via e-mail op copyright@zipza.com met de volgende informatie: de URL (s) en beschrijving(en) van de inhoud(en) die u door ons wilt laten blokkeren; een vorm van elektronisch of fysiek bewijs waaruit blijkt dat u de rechten heeft om op te treden voor de inhoud(en); contactgegevens die redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en een geldig e-mailadres. De relevante inhoud(en) wordt binnen 24 uur in ons systeem op de zwarte lijst gezet.

6. Handelsmerken

Zipza.com, het Zipza.com-logo en alle andere Zipza.com-handelsmerken, servicemerken, productnamen en handelsnamen van Zipza.com die op de Services voorkomen, zijn eigendom van Zipza.com. Alle andere handelsmerken, servicemerken, productnamen, logo's en foto's die op de Services verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

7. Garantie disclaimer

U stemt ermee in dat uw gebruik van de website voor uw eigen risico is voor zover toegestaan door de wet, Zipza.com, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de website en uw gebruik daarvan. Zipza.com geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van de website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (i) fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud, (ii) persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van uw gebruik van de Website, (iii) elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen, (iv) elke onderbreking of stopzetting van de verzending naar of van de Website, (iv) eventuele bugs , virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via onze website kunnen worden verzonden, en/of (v) eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud op of via de Website. Zipza.com geeft geen garantie, onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, of product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de website of wordt weergegeven in advertenties, en Zipza.com zal geen partij zijn bij of op geen enkele manier worden verantwoordelijk voor het monitoren van elke transactie tussen u en externe leveranciers van producten of diensten. U stemt ermee in dat uw gebruik van de website uitsluitend bedoeld is voor het converteren en downloaden van inhoud voor beperkend en persoonlijk gebruik. Aangezien de service volledig toegankelijk is via internet, stemt u ermee in dat u de specifieke regels kent die in uw land van toepassing zijn. U stemt ermee in dat meer in het algemeen alle van Zipza.com gedownloade inhoud bedoeld is voor een evaluatieperiode en niet langer dan een beperkte periode van 2 dagen op uw harde schijf of andere apparaten aanwezig zal zijn. U stemt ermee in dat als u de inhoud wilt behouden en als deze inhoud onder een licentie wordt verkocht, u er een licentie voor koopt. Alle geconverteerde inhoud wordt verwijderd na het verstrijken van een overgangsperiode die nodig is om deze te downloaden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Zipza.com, zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bestraffende of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit (i) inhoud, inclusief eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin, (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw gebruik van onze website, (iii) elk ongeoorloofd gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen, (iv) elke onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van onze website, (iv) eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via onze website kunnen worden verzonden, en/of (v) eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud op of via de website, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en ongeacht of niet Zipza.com wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied. U erkent specifiek dat Zipza.com niet aansprakelijk is voor inzendingen van gebruikers of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van derden en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u ligt.

9. Vrijwaring

U stemt ermee in Zipza.com, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van de Website; (ii) uw schending van deze Voorwaarden & Voorwaarden; (iii) uw schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw Gebruiker Sindiening; (iv) uw schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten; of (v) een claim dat een van uw Gebruikersinzendingen schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring zal deze Voorwaarden & Voorwaarden en uw gebruik van de Website.

10. Mogelijkheid om de algemene voorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar of toestemming van uw ouders of voogd hebt om deze Voorwaarden & Voorwaarden, en om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. In ieder geval bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar, aangezien de website niet bedoeld is voor kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik de website dan niet - er zijn tal van andere geweldige websites voor jou. Praat met je ouders over welke sites geschikt zijn voor jou.

11. Opdracht

Deze voorwaarden & Voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door Zipza.com worden toegewezen.

12. Algemeen

U stemt ermee in dat: (i) de Website geacht wordt uitsluitend in Nederland te zijn gevestigd; en (ii) de Website wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Zipza.com, specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan het land van Nederland. Deze voorwaarden & De voorwaarden worden beheerst door het interne materiële recht van het land Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. Elke claim of elk geschil tussen u en Zipza.com dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de Website of deze Voorwaarden & De voorwaarden worden uitsluitend bepaald door een federale of staatsrechtbank met bevoegde jurisdictie in Nederland. Deze voorwaarden & Voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen die door Zipza.com op de website worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Zipza.com met betrekking tot de website. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden & Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden & Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen afstand van enige voorwaarde van deze Voorwaarden & Voorwaarden worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en het falen van een partij om enig recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Zipza.com behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden & Voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden & Voorwaarden voor eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de website na een wijziging van deze voorwaarden & Voorwaarden betekenen uw instemming met en acceptatie van de herziene voorwaarden. U en Zipza.com komen overeen dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Zipza.com-website moet beginnen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Anders is een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten.