Kwestie dotyczące praw autorskich

Zipza.com szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo. Zipza.com nie zezwala na naruszanie praw własności intelektualnej na swojej platformie i niezwłocznie zawiesi możliwość konwertowania i pobierania treści komercyjnych (dostarczanych za pośrednictwem publicznie dostępnego adresu internetowego / adresu URL) przez swoją platformę, po uprzejmym powiadomieniu.

Jeśli jesteś twórcą/właścicielem treści, właścicielem praw autorskich lub ich przedstawicielem i chcesz wyłączyć możliwość korzystania z platformy Zipza.com w celu konwersji publicznie dostępnych treści, uprzejmie prosimy o przesłanie nam prośby za pośrednictwem poczty e- e-mail z informacjami podanymi poniżej, a my umieścimy tę treść na czarnej liście w naszym systemie w ciągu 24 godzin.

E-mail: copyright@zipza.com

- Adresy URL treści, które chcesz, abyśmy zablokowali.
- Forma elektronicznego lub fizycznego dowodu potwierdzającego, że masz prawa do treści.
- Informacje kontaktowe, które są wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i ważny adres e-mail.