Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje są dostarczane przez Zipza.com i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do witryny lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej witryny . Za pośrednictwem tej strony internetowej możesz łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są kontrolowane przez Zipza.com. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów. Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała bez zarzutu. Jednak Zipza.com nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.