Điều khoản sử dụng

1. Sự chấp nhận của bạn

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web này (cùng với tất cả nội dung có sẵn thông qua tên miền Zipza.com, "Trang web"), hoặc gửi nội dung tới trang web này, bạn biểu thị sự đồng ý của mình với các điều khoản và điều kiện này (phần "Điều khoản & Điều kiện"). Các Điều khoản & Điều kiện áp dụng cho tất cả người dùng của trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện hoặc chính sách bảo mật, sau đó xin vui lòng không sử dụng trang web. Nếu bạn không hiểu tiếng Anh, vui lòng sử dụng dịch giả hoặc không sử dụng trang web.

2. Liên kết

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Zipza.com. Zipza.com không liên kết với các trang web đó, không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Zipza.com sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn giải phóng rõ ràng Zipza.com khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Trang web và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn truy cập. Zipza.com không lưu trữ bất kỳ video nào được nhúng tại đây.

3. Truy cập trang web

Zipza.com theo đây cấp cho bạn quyền sử dụng Trang web, với điều kiện là: (i) việc bạn sử dụng Trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn; (ii) bạn sẽ không sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Zipza.com; (iii) bạn sẽ không gửi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, thư rác, thư dây chuyền, v.v., (iv) bạn sẽ không truyền bất kỳ Nội dung nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính có hại khác; (v) bạn sẽ không làm gián đoạn các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web; và (vi) bạn tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động diễn ra trên Trang web này. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, "rô-bốt" "nhện," và "người đọc ngoại tuyến" truy cập Trang web theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến các máy chủ của nó trong một khoảng thời gian nhất định so với con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường. Zipza.com cấp cho người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ Trang web với mục đích duy nhất là tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của tài liệu, chứ không phải bộ đệm hoặc kho lưu trữ của các tài liệu đó. Zipza.com bảo lưu quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản hoặc địa chỉ email, từ Trang web, cũng như không sử dụng các hệ thống liên lạc do Trang web cung cấp cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào. Bạn đồng ý không thu hút, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng nào của Trang web đối với Nội dung do người dùng gửi của họ (như được định nghĩa bên dưới). Zipza.com có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức và có hoặc không có lý do.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung trên Trang web, bao gồm tất cả Nội dung do người dùng gửi, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video và các tính năng tương tác ("Nội dung") và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng có trong đó ("Marks"), được sở hữu hoặc cấp phép cho Zipza.com. Nội dung trên Trang web được cung cấp cho bạn "NGUYÊN TRẠNG" chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng, sao chép, phân phối, truyền, quảng bá, hiển thị, bán, cấp phép, thiết kế ngược, biên dịch lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự hỗ trợ của Zipza.com sự đồng ý trước bằng văn bản. Zipza.com bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Trang web. Nếu bạn tải xuống hoặc in một bản sao của Nội dung để sử dụng cho mục đích cá nhân, bạn phải giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác có trong đó. Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web.

5. Chính sách bản quyền và nội dung

Zipza.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng làm như vậy. Zipza.com không cho phép vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình và sẽ nhanh chóng đình chỉ nội dung thương mại (được cung cấp qua địa chỉ web / URL có sẵn công khai) không cho phép nền tảng của nó chuyển đổi và tải xuống khi được thông báo. Nếu bạn là người tạo/chủ sở hữu nội dung, chủ sở hữu bản quyền hoặc mộtđại lý của nó và muốn vô hiệu hóa khả năng sử dụng nền tảng Zipza.com’s để chuyển đổi (các) nội dung có sẵn công khai của bạn, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi qua e-mail theo địa chỉ copyright@zipza.com với thông tin sau: URL (các) và (các) mô tả về (các) nội dung mà bạn muốn chúng tôi chặn; một dạng bằng chứng điện tử hoặc vật lý cho thấy rằng bạn có quyền hành động đối với (các) nội dung đó; thông tin liên hệ đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email hợp lệ. (Các) nội dung có liên quan sẽ được đưa vào danh sách đen trong hệ thống của chúng tôi trong vòng 24 giờ.

6. Nhãn hiệu

Zipza.com, logo Zipza.com và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm và tên thương mại khác của Zipza.com xuất hiện trên Dịch vụ đều thuộc sở hữu của Zipza.com. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm, biểu trưng và ảnh xuất hiện trên Dịch vụ đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang web của bạn sẽ do bạn tự chịu rủi ro trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Zipza.com, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Trang web và của bạn. sử dụng chúng. Zipza.com không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung Trang web và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ (i) lỗi hoặc nội dung không chính xác nào, (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản do bạn sử dụng Trang web. Trang web, (iii) mọi truy cập hoặc sử dụng trái phép máy chủ của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó, (iv) mọi sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web, (iv) mọi lỗi , vi-rút, trojan hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc qua Trang web của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc (v) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên hoặc thông qua Trang web. Zipza.com không đảm bảo, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Trang web hoặc được nêu trong bất kỳ quảng cáo nào và Zipza.com sẽ không tham gia hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát mọi giao dịch giữa bạn và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Trang web của bạn sẽ nhằm mục đích duy nhất là chuyển đổi và tải xuống nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân và hạn chế. Vì dịch vụ hoàn toàn có thể truy cập được từ internet, bạn đồng ý rằng bạn cần biết các quy tắc cụ thể được áp dụng ở quốc gia của mình. Bạn đồng ý rằng nói chung, tất cả nội dung được tải xuống từ Zipza.com đều dành cho giai đoạn đánh giá và sẽ không xuất hiện trên ổ cứng của bạn hoặc bất kỳ thiết bị nào khác sau khoảng thời gian giới hạn là 2 ngày. Bạn đồng ý rằng nếu bạn muốn giữ nội dung và nếu nội dung này được bán theo giấy phép, thì bạn sẽ mua giấy phép của nội dung đó. Tất cả nội dung đã chuyển đổi sẽ bị xóa khi vượt qua một khoảng thời gian tạm thời cần thiết để tải xuống.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Zipza.com, các cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của Zipza.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ bất kỳ (i) nội dung nào, bao gồm mọi sai lầm hoặc sự không chính xác trong đó, (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào, do bạn sử dụng trang web của chúng tôi, (iii) bất kỳ việc sử dụng trái phép máy chủ của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó, (iv) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền tải đến hoặc từ trang web của chúng tôi, (iv) bất kỳ lỗi, vi rút, trojan, hoặc tương tự, có thể được truyền đến hoặc thông qua trang web của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào, và/hoặc (v) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào trên hoặc thông qua trang web, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và có hay không Zipza.com không được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép tại khu vực tài phán hiện hành. Bạn xác nhận rõ ràng rằng Zipza.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung gửi của người dùng hoặc hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và nguy cơ tổn hại hoặc thiệt hại do những điều trên hoàn toàn thuộc về bạn.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Zipza.com, các chi nhánh của nó, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng Trang web; (ii) bạn vi phạm các Điều khoản & Điều kiện; (iii) bạn vi phạm các điều khoản áp dụng cho Người dùng của bạnđệ trình; (iv) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, tài sản, quyền công khai hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (v) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng một trong những Nội dung do người dùng gửi của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại trong các Điều khoản & Các điều kiện và việc bạn sử dụng Trang web.

10. Khả năng chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi hoặc có sự đồng ý hợp pháp của cha mẹ hoặc người giám hộ để tham gia các Điều khoản & Điều kiện và để tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Trong mọi trường hợp, bạn khẳng định rằng bạn trên 13 tuổi, vì Trang web không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web - còn rất nhiều trang web tuyệt vời khác cho bạn. Trao đổi với cha mẹ bạn về những trang web phù hợp với bạn.

11. Chuyển quyền

Các Điều khoản & Các điều kiện và bất kỳ quyền cũng như giấy phép nào được cấp dưới đây không được bạn chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng, nhưng có thể được Zipza.com chuyển nhượng không hạn chế.

12. Chung

Bạn đồng ý rằng: (i) Trang web sẽ được coi là chỉ có trụ sở tại Hà Lan; và (ii) Trang web sẽ được coi là một trang web thụ động không làm phát sinh quyền tài phán cá nhân đối với Zipza.com, cụ thể hoặc chung, ở các khu vực tài phán khác ngoài quốc gia Hà Lan. Các Điều khoản & Các điều kiện sẽ được điều chỉnh bởi luật thực chất nội bộ của quốc gia Hà Lan, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật của quốc gia đó. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và Zipza.com phát sinh toàn bộ hoặc một phần từ Trang web hoặc các Điều khoản & Các điều kiện sẽ được quyết định độc quyền bởi một tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền ở Hà Lan. Các Điều khoản & Các điều kiện và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác do Zipza.com công bố trên Trang web sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Zipza.com liên quan đến Trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này & Các điều kiện được coi là không hợp lệ bởi tòa án có thẩm quyền, sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này & Các điều kiện sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản & Các điều kiện sẽ được coi là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc một bên không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Zipza.com có quyền sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện bất cứ lúc nào và không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản & Điều kiện cho bất kỳ thay đổi. Việc bạn sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản & Điều kiện sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn và chấp nhận các điều khoản sửa đổi của nó. Bạn và Zipza.com đồng ý rằng mọi nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Zipza.com phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân khởi kiện tích lũy. Nếu không, nguyên nhân của hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.